مرجعی نوین در

  • آموزش خط فرمان ویندوز
  • کاربر حرفه ای ویندوز (سیزن 1)
  • کاربر حرفه ای ویندوز (سیزن 2)
  • کتاب آموزش گام به گام Batch Script